Platformy startowe dla start-upów

Coraz większe zainteresowanie wśród młodych, przedsiębiorczych Polaków budzą tak zwane start-upy. Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z Platform startowych, mają możliwość zaprezentowania swojego pomysłu podczas naborów organizowanych na poziomie regionalnym. Są to wydarzenia start-upowe o formule zbliżonej do Start-up Weekend, czy też Start-up lab workshops.

Dalej