Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków z dotacji

Dotacje są bardzo atrakcyjną formą, dzięki której możliwe jest uzyskanie środków na realizację różnych celów. Uzyskane w ten sposób pieniądze stanowią jednak łakomy kąsek, który budzi pokusę wykorzystania ich w inny, niż założono sposób. Jak zaznacza jednak konsulting Poznań, nadzór nad należytym wykorzystaniem dotacji jest bardzo rozbudowany i skuteczny.

Dalej

Szybka ścieżka – szansa dla firm stawiających na rozwój

W dzisiejszych czasach rynek wymusza na przedsiębiorcach nie tylko elastyczność w podejściu do swoich klientów, ale także i innowacyjność

W dzisiejszych czasach rynek wymusza na przedsiębiorcach nie tylko elastyczność w podejściu do swoich klientów, ale także i innowacyjność. Niestety, koszty prowadzenia badań są bardzo wysokie, rzadko która firma jest więc w stanie sfinansować je z własnej kieszeni. Okazuje się bowiem, że istotną barierą do rozwoju technologicznego przedsiębiorstw jest właśnie brak środków. Sytuację tą może zmienić program Szybka ścieżka, wspierający tak zwane Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Dalej

Wspieranie projektów badawczo-rozwojowych – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Najważniejszym założeniem stawianym przed Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój, jest wspieranie projektów badawczo-rozwojowych. Możliwe jest więc pozyskiwanie funduszy unijnych na projekty realizowane przez przedsiębiorców, bądź też w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych i uzyskanie wsparcia na wprowadzenie wyników tych projektów na rynek.

Dalej

Platformy startowe dla start-upów

Coraz większe zainteresowanie wśród młodych, przedsiębiorczych Polaków budzą tak zwane start-upy. Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z Platform startowych, mają możliwość zaprezentowania swojego pomysłu podczas naborów organizowanych na poziomie regionalnym. Są to wydarzenia start-upowe o formule zbliżonej do Start-up Weekend, czy też Start-up lab workshops.

Dalej

Zmiany na lepsze

Każda firma i innego rodzaju organizacja powinna być stale ulepszana, dopasowując ją w ten sposób do panujących w danym czasie potrzeb i realiów rynkowych. To, bowiem rynek i działająca na nim konkurencja wymusza wprowadzanie zmian, a jeśli tego się nie uczyni w porę, czasem ciężko jest nadrobić stracony już czas. Ponieważ żyjemy w czasach, gdy wszystko zmienia się bardzo dynamicznie, nie można pozwolić sobie na opieszałość w tej materii. Kto nie jest, bowiem na bieżąco, wypada z obiegu. Tego z pewnością nikt nie chce jednak doświadczyć na własnej skórze.

Dalej

Kto ma większe szanse na przyznanie mu dotacji?

Wiele osób stara się pozyskać dotacje dla firm (klika interesujących informacji o dotacjach, także tutaj). Nie każdemu się jednak udaje je otrzymać. Z czego to wynika? Czy istnieje recepta na sukces w tej materii? W jaki sposób możemy podwyższyć swoje szanse na przyznanie nam dotacji?

Dalej

W biznesie warto współpracować z najlepszymi

Mając świadomość tego, że od naszych decyzji zależy los całej firmy, warto posiłkować się fachowcami w różnych, istotnych kwestiach jej dotyczących. Nawet, bowiem jeśli mamy szeroką wiedzę na wiele tematów, to ciężko znać się na wszystkim, a już zwłaszcza na wąskich, wyspecjalizowanych branżach, typu:

Dalej

Znajdź właściwą ścieżkę

Nie od dziś wiadomo, że wszelkiego rodzaju mentorzy i doradcy są na wagę złota. Dobra rada potrafi wiele zmienić, często nawet diametralnie odmienić nasz los, także w kwestiach zawodowych. Słuszność podejmowanych decyzji i odpowiednie wprowadzanie zamierzonych działań, przynoszą szybko wymierne korzyści. Zyskuje na tym nie tylko sama firma, a, więc jej właściciel, ale także sam pracownik – podnosząc swe kompetencje i uzyskując lepszą zapłatę za wykonywaną przez siebie pracę. Nic, więc dziwnego, że consulting Poznań cieszy się tak dużym uznaniem.

Dalej

Rozwój przedsiębiorstwa

Niewątpliwie, każda firma musi się rozwijać, w przeciwnym wypadku szybko zostanie zdyskwalifikowana przez działającą na danym rynku konkurencję. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy dostęp do towarów i usług jest w zasadzie nieograniczony dzięki postępowi technologicznemu, w tym zwłaszcza Internetowi. Nie ma tak naprawdę większych przeszkód, aby współpracować z firmami z drugiego końca świata, czy też by nabywać towary produkowane wydawałoby się lata świetlne od nas. Jedynym ograniczeniem jest transport i czas oczekiwania. Poza tym, świat stoi przed nami otworem.

Dalej

Chcesz rozwijać swoją firmę, ale nie masz, za co? Postaraj się o dotacje!

Wielu przedsiębiorców wcześniej, czy później znajduje się w sytuacji, w której barierą umożliwiającą dalszy rozwój jest brak środków. Koszty związane z zaciągnięciem kredytów bankowych są często zbyt wysokie. W takiej sytuacji szuka się innych, alternatywnych źródeł finansowania. Jedną z nich, bardzo pożądaną wśród polskich przedsiębiorców są dotacje dla firm (więcej: http://www.strategor.pl/).

Dalej

Consulting w biznesie – opłacalna inwestycja w rozwój firmy

Consulting Poznań to wysoce wyspecjalizowane usługi świadczone przez wykwalifikowanych konsultantów i doradców biznesowych z wielu sektorów gospodarki. Mogą być to niezależni doradcy, bądź też osoby zrzeszone w ramach większych podmiotów.

Dalej