Wspieranie projektów badawczo-rozwojowych – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Najważniejszym założeniem stawianym przed Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój, jest wspieranie projektów badawczo-rozwojowych. Możliwe jest więc pozyskiwanie funduszy unijnych na projekty realizowane przez przedsiębiorców, bądź też w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych i uzyskanie wsparcia na wprowadzenie wyników tych projektów na rynek.

Dalej

Kto ma większe szanse na przyznanie mu dotacji?

Wiele osób stara się pozyskać dotacje dla firm (klika interesujących informacji o dotacjach, także tutaj). Nie każdemu się jednak udaje je otrzymać. Z czego to wynika? Czy istnieje recepta na sukces w tej materii? W jaki sposób możemy podwyższyć swoje szanse na przyznanie nam dotacji?

Dalej

Rozwój przedsiębiorstwa

Niewątpliwie, każda firma musi się rozwijać, w przeciwnym wypadku szybko zostanie zdyskwalifikowana przez działającą na danym rynku konkurencję. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy dostęp do towarów i usług jest w zasadzie nieograniczony dzięki postępowi technologicznemu, w tym zwłaszcza Internetowi. Nie ma tak naprawdę większych przeszkód, aby współpracować z firmami z drugiego końca świata, czy też by nabywać towary produkowane wydawałoby się lata świetlne od nas. Jedynym ograniczeniem jest transport i czas oczekiwania. Poza tym, świat stoi przed nami otworem.

Dalej

Chcesz rozwijać swoją firmę, ale nie masz, za co? Postaraj się o dotacje!

Wielu przedsiębiorców wcześniej, czy później znajduje się w sytuacji, w której barierą umożliwiającą dalszy rozwój jest brak środków. Koszty związane z zaciągnięciem kredytów bankowych są często zbyt wysokie. W takiej sytuacji szuka się innych, alternatywnych źródeł finansowania. Jedną z nich, bardzo pożądaną wśród polskich przedsiębiorców są dotacje dla firm (więcej: http://www.strategor.pl/).

Dalej