Platformy startowe dla start-upów

Coraz większe zainteresowanie wśród młodych, przedsiębiorczych Polaków budzą tak zwane start-upy. Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z Platform startowych, mają możliwość zaprezentowania swojego pomysłu podczas naborów organizowanych na poziomie regionalnym. Są to wydarzenia start-upowe o formule zbliżonej do Start-up Weekend, czy też Start-up lab workshops.

Wsparcie nie dla wszystkich

Coraz większe zainteresowanie wśród młodych, przedsiębiorczych Polaków budzą tak zwane start-upy

Autor zdjęcia: Innovation Lab

Selekcji najlepszych projektów dokonywać będą zarówno eksperci biznesowi (na przykład konsulting Poznań) i doświadczeni inwestorzy. Grono najlepszych pomysłodawców może przystąpić do tworzenia własnej firmy, posiadając wsparcie biznesowe. Wyłonieni start-uperzy mogą liczyć na otrzymanie niezbędnej pomocy w rozwoju pomysłów i przygotowaniu właściwego, posiadającego rentowność modelu biznesowego. Wsparcie dla najlepszych start-upów udzielane będzie w formie:

  • usług biznesowych,
  • usług marketingowych
  • i pomocy technologicznej.