Rozwój przedsiębiorstwa

Niewątpliwie, każda firma musi się rozwijać, w przeciwnym wypadku szybko zostanie zdyskwalifikowana przez działającą na danym rynku konkurencję. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy dostęp do towarów i usług jest w zasadzie nieograniczony dzięki postępowi technologicznemu, w tym zwłaszcza Internetowi. Nie ma tak naprawdę większych przeszkód, aby współpracować z firmami z drugiego końca świata, czy też by nabywać towary produkowane wydawałoby się lata świetlne od nas. Jedynym ograniczeniem jest transport i czas oczekiwania. Poza tym, świat stoi przed nami otworem.

Co jest potrzebne do rozwoju firmy?

Niewątpliwie, każda firma musi się rozwijać, w przeciwnym wypadku szybko zostanie zdyskwalifikowana przez działającą na danym rynku konkurencję

Autor zdjęcia: Sky Noir

Aby organizacja mogła się rozwijać, niewątpliwie potrzebne są pieniądze. To pieniądze, bowiem napędzają wszelkie aktywności, dzięki nim można zakupywać nowe sprzęty i technologie. Można inwestować i poszerzać swój asortyment. Najlepiej byłoby, aby dochód, który uzyskuje firma był na tyle wysoki, że można by było z niego sfinansować wszelkie tego typu aktywności. W praktyce jednak bardzo trudno to uzyskać. Na ogół są to, bowiem tak wielkie inwestycje, że zgromadzenie wymaganych środków przy założeniu systematycznego oszczędzania zajęłoby kilka, a nawet kilkanaście lat. Kto może sobie pozwolić na to, by tak długo czekać? Chyba nie ma takich osób, a już zwłaszcza wśród przedsiębiorców. W biznesie działać trzeba już, bo jutro może okazać się być już za późno.

Pieniądze na rozwój

Myśląc o rozwoju firmy wcześniej czy później dojdziemy do wniosku, że bez pieniędzy nie da się nic ruszyć. Oczywiście, można strać się o pożyczkę w banku, lub też innej instytucji finansującej, jednak związane jest to z koniecznością poniesienia wysokich kosztów, na co nie każdego przedsiębiorcę z oczywistych względów stać. Wybawieniem w takiej sytuacji są dotacje dla firm (o czym także tutaj: http://www.strategor.pl/). Ta bezzwrotna forma dofinansowania otwiera nowe możliwości firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (duże firmy z racji swojej specyfiki najczęściej wykluczone są z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w takiej formie).

Aby móc jednak otrzymać dotację, należy spełnić szereg formalności, w tym przede wszystkim odpowiednio wypełnić wniosek wraz z wymaganymi dodatkowo dokumentami. Choć dostępne są instrukcje precyzujące, w jaki sposób powinno być to wykonane, przedsiębiorcy nie chcąc ryzykować zaprzepaszczenia swojej szansy na dotacje dla firm, a także mając na względzie późniejsze problemy z ich rozliczeniami – nawiązują współpracę z firmami doradczymi specjalizującymi się w takiej tematyce. Przede wszystkim dla przedsiębiorcy jest to znaczna oszczędność czasu, którego nie oszukujmy się, przy wypełnianiu i opracowywaniu wniosku trzeba poświęcić sporo. Mając na względzie ilość korzyści, które przemawiają za takim rozwiązaniem, z pewnością warto z niego skorzystać. Nawet mając na uwadze koszty, jakie trzeba będzie z tego tytułu ponieść. Są to, bowiem wydatki, które z pewnością w perspektywie czasu się zwrócą z nawiązką.