Wspieranie projektów badawczo-rozwojowych – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Najważniejszym założeniem stawianym przed Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój, jest wspieranie projektów badawczo-rozwojowych. Możliwe jest więc pozyskiwanie funduszy unijnych na projekty realizowane przez przedsiębiorców, bądź też w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych i uzyskanie wsparcia na wprowadzenie wyników tych projektów na rynek.

Dalej