Wspieranie projektów badawczo-rozwojowych – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Najważniejszym założeniem stawianym przed Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój, jest wspieranie projektów badawczo-rozwojowych. Możliwe jest więc pozyskiwanie funduszy unijnych na projekty realizowane przez przedsiębiorców, bądź też w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych i uzyskanie wsparcia na wprowadzenie wyników tych projektów na rynek.

Kto może skorzystać?

Najważniejszym założeniem stawianym przed Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój, jest wspieranie projektów badawczo-rozwojowych

Autor zdjęcia: Beige Alert

Poza wyżej wymienionymi przypadkami, z tego rodzaju finansowania skorzystać mogą również firmy korzystające z proinnowacyjnych usług, które świadczone są przez instytucje znajdujące się w otoczeniu biznesu, a więc na przykład:

  • przez parki naukowo-technologiczne,
  • przez centra transferu technologii,
  • przez jednostki naukowe, prowadzące prace badawczo-rozwojowe na zlecenie przedsiębiorstw.

Wspomnieć należy także i o tym, że wybrane instrumenty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój kierowane są także do tych przedsiębiorstw, które planują rozszerzyć swoją działalność, wychodząc poza granice kraju i współpracujących również z partnerami z zagranicy w zakresie transferu technologii.

Projekty finansowane mają być w ramach następujących osi priorytetowych:

  • Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
  • Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej,
  • Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
  • Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,
  • Oś priorytetowa V: Pomoc Techniczna.